Afgelasting activiteiten tot 6 april 2020

Ook voor ons als Elthetokerk hebben de vergaande maatregelen tegen het Cornonavirus ingrijpende gevolgen. We zijn gewend elkaar als gemeente op allerlei plekken te ontmoeten. Nu worden we door de overheid gevraagd zoveel als mogelijk ‘sociale afstand’ te bewaren. Dat voelt vreemd voor een kerk en dat is het ook, helemáál voor ons als Elthetokerkgemeenschap.

De kernraad heeft in gezamenlijkheid met de PKAO alle groepsactiviteiten van de Elthetokerk opgeschort tot in elk geval 6 april 2020. Dat geldt ook voor de vieringen. Voor de komende zondagen denken we op dit moment na over alternatieven. Vooralsnog zal het dagelijks avondgebed (op werkdagen 19.30-20.00 uur) wél doorgang vinden.

Bij alle maatregelen willen we op elkaar betrokken blijven. Het zal vreemd zijn om elkaar voorlopig minder te ontmoeten. Maar uit het oog is niet uit het hart. Houden we vooral contact met elkaar. Dat moet nu misschien wel op andere manieren, maar elkaar wat vaker bellen om met elkaar mee te leven kan natuurlijk altijd. Ook als er praktische hulp nodig is. Ik weet dat sommigen heel erg tegen deze periode opzien en contact heel erg waarderen. Weet mij als predikant ook te vinden.

We hebben contact!

Ds. Martijn van Laar

 

Voor meer informatie, kijk ook op de site van van Protestantse Kerk Amsterdam-Oost