Woensdag 14 juni - Inspiratieavond Adieu God?

Op woensdagavond 14 juni organiseren we een nieuwe inspiratieavond!

Aanvang: 20:00 uur, direct na het avondgebed.

We kijken een paar fragmenten van het tv-programma Adieu God?, waarin bekende Nederlanders aan het woord komen over de vraag waarom zij de kerk verlaten hebben en hoe dat hun geloof veranderd heeft.
Naar aanleiding van deze fragmenten gaan we in kleine groepjes in gesprek over onze eigen relatie tot de kerk en ontwikkeling in of verlies van ons geloofsleven. Iedereen is van harte welkom!

csm header adieu 6870597648