Gemeentevergadering woensdagavond 30 mei

Op woensdagavond 30 mei om 20:00 uur is er – direct na het avondgebed – een gemeentevergadering in de Elthetokerk over het uit te brengen beroep.

Let op: Deze datum is anders dan eerder aangekondigd! De avond is namelijk verzet zodat de kandidaat zelf ook aanwezig zal zijn.

Tijdens de avond zal de beroepingscommissie de gemeente informeren over de keuze voor de kandidaat, zullen we uitgebreid wederzijds kennismaken en is er ruimte voor vragen en reacties op het voorstel om te beroepen.

Inmiddels hebben de wijkkerkenraad van de Protestantse Kerk Amsterdam-Oost en het moderamen van de algemene kerkenraad akkoord gegeven!

Als u vragen heeft of vervoer nodig heeft, laat het weten aan .