Leefgemeenschap Elthetokerk zoekt nieuwe bewoners

Wij, de leefgemeenschap van de Elthetokerk, in de Javastraat in Amsterdam Oost, zoeken nieuwe bewoners voor drie woningen van het Elthetocomplex.

Wij zijn een groep van 14 huishoudens: gezinnen, stellen en alleenstaanden met hart voor de kerk en de buurt. We wonen allemaal in het Elthetocomplex. Op de begane grond is de multifunctionele kerkruimte. Daarboven bevinden zich de woningen van de leefgemeenschap.

We vormen een gemeenschap. Niet als doel op zich, maar omdat we geloven dat een hechte gemeenschap een goede basis is om van betekenis te kunnen zijn voor de kerk en de buurt: door samen te leven, elkaar aan te moedigen tot betrokkenheid en door mee te doen aan activiteiten of activiteiten te organiseren. We zijn als leefgemeenschap deel van de Elthetokerk.

Voor drie woningen – allen één etage – zijn we per 1 januari 2020, op zoek naar nieuwe bewoners. We zijn op zoek naar mensen die zich willen verbinden aan:  

  • de leefgemeenschap: 18 volwassenen (van begin 20 tot begin 60) en 16 kinderen (van 0 tot 15), die per huishouden hun eigen woning hebben, regelmatig bij elkaar over de vloer komen en elkaar tegenkomen bij kerkactiviteiten, gezamenlijke (maandelijkse) maaltijden, georganiseerde bijeenkomsten en op informele momenten.
  • de Elthetokerk: een buurtkerk van de PKN. In het gebouw is het diaconaal centrum van de Protestantse kerk in Amsterdam Oost gehuisvest. Van daaruit worden allerlei activiteiten voor kerk en buurt georganiseerd onder andere: een buurtmaaltijd, avondgebed, rommelmarkt en huiskamer-, kring- en inspiratieavonden. Alle leden van de leefgemeenschap zijn lid van de Elthetokerk.
  • de Indische buurt: een cultureel, sociaal en religieus zeer diverse buurt met veel jonge en ambitieuze mensen, mensen uit allerlei verschillende culturen, mensen die hier al hun hele leven wonen en mensen die hier tijdelijk wonen als expat, mensen met veel geld en mensen met weinig geld; een buurt waar we als kerk en leefgemeenschap graag een verbindende rol willen vervullen.

Wij zijn betrokken bij elkaar, maar er is ook veel ruimte om je eigen werk- en leefritme te bepalen. Als bewoner en lid van de leefgemeenschap moet je je weg kunnen vinden in een gevarieerd samengestelde leefgemeenschap, kerk en buurt.

De woningen die vrijkomen hebben één verdieping met een woonkamer en één kleine slaapkamer en zijn het meest geschikt voor huishoudens van één of twee personen.

Ben je geïnteresseerd? We raden je aan om eens langs te komen tijdens een kerkdienst en/of een andere activiteit in het gebouw bij te wonen om te kijken of je daar enthousiast van wordt. 

Ben je daarna nog steeds geïnteresseerd? Stuur dan een mail vóór 13 juli 2019 naar waarin je vertelt:

  • wie je bent;
  • waar je vandaan komt;
  • wat je de leefgemeenschap, de kerk en de buurt kunt bieden;
  • en wat je van de leefgemeenschap, de kerk en de buurt verwacht.

Meer informatie over de leefgemeenschap vind je hier.