Avondgebed

Elke werkdag is er een avondgebed in de Elthetokerk, van 19:30 uur tot 20:00 uur*. Een halfuur van rust, gebed, muziek en de kaars die brandt: als teken dat je daar niet alleen zit, maar dat de stilte, de muziek en de gebeden gehoord worden.poster

Geloven en deel uitmaken van een kerk betekent niet dat je als vanzelf met God en geloof bezig bent, je zorgen deelt met God of ervaart dat God er is. De dag vliegt soms voorbij en hetzelfde geldt voor allerlei grote en kleine gedachten die ons bezighouden. Dat geldt voor gelovigen evengoed als voor niet-gelovigen, voor zoekers en twijfelaars evengoed als voor vinders en verkondigers. Het is dan ook niet gemakkelijk om momenten te kiezen om letterlijk en figuurlijk even stil te staan. Een manier om dat toch te doen, is door het avondgebed te bezoeken.

Binnenlopen
Op deze manier is de kerk elke dag in ieder geval een halfuur een plek waar iedereen kan binnenlopen om rust te vinden: de zakenman die van z’n werk komt, het kerklid dat een vaste dag in de week langskomt, de oudere dame die langsloopt nadat ze nog even een boodschapje heeft gedaan, of een stel dat toevallig langsslentert en nieuwsgierig die open deur binnenloopt. Soms ben je de enige die er zit, soms zie je gezichten die je nog niet eerder hebt gezien. Maar het avondgebed gaat door: een constante van rust en van gebed voor de stad, de buurt en de Elthetokerk die daar middenin staat.

avondgebed kaarsjesKaarsjes en voorbedeboek
Tijdens het avondgebed brandt niet alleen de kaars op de liturgietafel, maar branden er ook kaarsjes in de kaarsenbak. Wie wil, kan ook een naam of een gebedsonderwerp opschrijven in het voorbedeboek, dat naast de kaarsenbak ligt. Tijdens de voorbede op zondag worden de namen en onderwerpen uit dit boek genoemd. Op deze manier zijn we niet alleen op zondag kerk, maar zijn we als kerk de hele week verbonden met elkaar en met God.

 

Liturgen
Elk avondgebed wordt voorbereid door een liturg. Hij of zij zorgt ervoor dat er vanaf het begin van het avondgebed stilte en rust of zachte muziek is in de kerkzaal. De liturg heet iedereen welkom en geleidt de anderen door het avondgebed door een gebed uit te spreken, een lied in te zetten en door de momenten van stilte aan te kondigen. Op dit moment is er een poule van leden van de leefgemeenschapsleden, die samen alle avondgebeden verzorgt. Elke liturg is ongeveer een keer in de twee weken aan de beurt.

Wil je meer informatie over het avondgebed? Stuur dan een mailtje naar  of trek even na het avondgebed aan het jasje van de de dienstdoende liturg.

 * Op feestdagen is er geen avondgebed. In de maanden juli en augustus is het avondgebed er alleen op woensdagavond.