Landen in Amsterdam

En?... zijn jullie al wat geland in Amsterdam?’.  Het is een vraag die ons met enige regelmaat gesteld wordt. Door familie, vrienden, oud-gemeenteleden in Rotterdam, ook door Amsterdammers en Eltheto-ers:  ‘Al wat geland in 020?’. ‘Helemaal geland is misschien iets teveel gezegd’,  antwoord ik vaak nog wat voorzichtig, ‘maar we zijn toch steeds meer aan het aarden’.

Lees meer

Een zomer lang Job

Bestaat er echte liefde bij mensen? Of houden we alleen maar van God (en van elkaar, denk ik erbij) omdat we daar voordeel van hebben? In het boek Job zegt de duivel het laatste. Maar God gelooft dat er meer is, ook bij mensen. Maar dat kan hij natuurlijk niet in zijn eentje bewijzen. Daar heeft hij een mens voor nodig: Job.

Lees meer

De kerk als lampenstandaard

Elf jaar geleden schreef Nellie van Manen, destijds kerkelijk werker in de Eltheto en ook toen al een van mijn meest inspirerende collega’s:

‘Nette dames van boven de zestig zitten al vanaf kwart voor tien op hun vaste plekje. Te midden van het rumoer van ronddravende peuters proberen ze zich te concentreren op een onderling gesprek. […] In de consistorie wordt geruzied over wie er vandaag collecteert, en probeert de leider van de kinderkerk nog zenuwachtig een verwerkingsopdracht te downloaden. Vóór in de kerk betwisten kinderen elkaar luidruchtig een plek. Over tienen neemt eindelijk de ouderling van dienst het woord; de organist preludeert dan al een kwartier geduldig op psalm 150.’

Lees meer

Opstanding: niet te geloven...

Opstanding uit de doden past niet in mijn begrip van de werkelijkheid. Daar krijg ik het ook niet in gewrongen.

Of dat tweeduizend jaar geleden heel anders was? Ja, mensen vonden het toen gemakkelijker te accepteren dat er dingen gebeurden die ze niet snapten. Wij denken nu wel heel vaak dat we alles begrijpen, en dat wat we níet begrijpen ook niet waar kan zijn.

Lees meer

Veertig dagen tot Pasen

Van Aswoensdag tot Pasen is het 47 dagen. Toch heet de voorbereidingstijd voor Pasen veertigdagentijd – zeven dagen minder dus. De reden? De zondagen tellen niet mee.

Die veertigdagentijd heet in de oude kerkelijke traditie, die nu vooral in de rooms-katholieke kerk wordt bewaard, ook wel vastentijd. Vasten verbinden wij vooral met onthouding: iets niet doen. Maar het woord heeft oorspronkelijk meer te maken met het omgekeerde: ergens aan vasthouden. Dat is waar het om draait: dat je je even niet laat afleiden door allerlei kortetermijnverlangens en -doelen, maar vasthoudt aan waar het ook al weer om gaat in ons leven.

Lees meer

Kerst: naar buiten!

In de kerstnacht stromen de kerken vol. Dat is niet zomaar hang naar traditie - ook op IJburg vieren ze kerstnacht en moeten ze daarvoor de sporthal huren om iedereen een plaats te geven. Van ontkerkelijking merk je op kerstavond even niks.

Of misschien juist wel. Want kerst is bij uitstek het verhaal waarvoor mensen uit hun vertrouwde omgeving naar buiten moeten. In het veld, daar gebeurt kerst. En misschien zijn na decennia van ontkerkelijking die kerken inmiddels wel die vreemde plaatsen geworden, waarvoor je uit je eigen veilige en met kerst ook wat heilige huisje naar buiten komt, om daar dat andere verhaal te horen.

Lees meer