De Goede Week: kom je ook?

De Goede of Stille Week staat voor de deur. Een heel bijzondere tijd, waar we al vanaf Aswoensdag naar toe leven. Het is ‘back to basics’ – het christelijk geloof draait om het leven, sterven en de opstanding van Jezus Christus. Het kruis is het centrale symbool van het christelijk geloof. 

Misschien vind je het soms lastig, dat verhaal van Jezus. Ik hoor nogal eens dat mensen moeite hebben met de gedachte dat Jezus is gestoven voor onze zonden. Moest dat nou allemaal zo gruwelijk? En wat zegt dat eigenlijk over ons, zijn we dan zo schuldig? En het volgende moment vertelt een ander me dat ze gered is door Jezus Christus, was het maar eerder gebeurd. ‘Had ik me maar eerder echt bekeerd tot Jezus, want ik heb me nog nooit zo vrij gevoeld. Eindelijk vrij van de last uit mijn verleden’. We staan blijkbaar allemaal op een andere manier te kijken naar dat kruis van Golgotha. goedeweek

Als ik denk aan de Goede Week, waarin we Jezus volgen op Zijn weg naar Golgotha, beschouw ik deze tijd vooral als een uitnodiging. Een uitnodiging om in stilte en gebed dieper bij het geheim van God te komen. Het geheim van God, waarvan de essentie openbaar wordt in Jezus Christus. De Goede Week is een uitnodiging om een route te volgen, de route van Jezus. Die route legt je stap voor stap uit waarom Jezus zich niet heeft verzet, maar is gekruisigd. Het is deze route die je op een bestemming brengt, waar je kunt worden overweldigd en verrast door de grootheid van God.

Maar daarvoor is het wel nodig dat je ruimte en tijd maakt. De diensten in de Stille Week bieden je daarvoor de mogelijkheid. Als je in de gelegenheid bent om de hele cyclus van Witte Donderdag tot en met Paasmorgen bij te wonen, zou ik die zeker benutten. Maar ook als je maar tijd hebt voor een van de diensten in de Goede Week voor Pasen, probeer dan te komen. Want deze week belooft een geestelijke reis waarvan ik hoop dat die je dichterbij Christus zelf brengt.

Vieringen in de goede week:

9 april Palmzondag – 10.00 uur

De Goede Week begint met Palmzondag. Ds. Marleen Blootens gaat voor. De kinderen maken mooie Palmpasentakken.

 

12 april Passiemiddag Woensdag 12 april is er een passiemiddag in de Eltheto. Er is een lunch, overdenking, zang en crea.
Zaal open om 12:00 uur, aanvang lunch 12:30 uur, het programma loopt tot 16:00 uur. Iedereen is van harte welkom!
Je kan je opgeven (hoeft niet) op de nummers 020-6920477 of 020-6948325.

 

13 april Witte Donderdag – 20.00 uur
Er is dan een gezamenlijke dienst (met de Muiderker) van Schrift en Tafel in de Elthetokerk. Ds. Marleen Blootens is de voorganger.

 

14 april Goede Vrijdag – 20.00 uur
Op Goede Vrijdag is er een gezamenlijke, oecumenische dienst in de Muiderkerk. De cantorij van de Muiderkerk werkt mee aan deze dienst. Voorgangers zijn ds. Marleen Blootens en pastor Leo Nederstigt van de ABG-parochie (Gerard Majellakerk).

 

15 april Stille Zaterdag – 21:00 uur
Er is dan geen Paaswake in de Muiderkerk. PKA-O’ers zijn om 21:00 uur van harte welkom om aan de Paaswake met eucharistieviering in de Gerardus Majellakapel aan de Lombokstraat deel te nemen. Naast pastor Leo Nederstigt zullen leden van de PKA-O een liturgische inbreng hebben.

 

16 april Paasfeest – 10:00 uur
We vieren het Paasfeest in de Elthetokerk. Eva Bruggeman en Carla van de Lusdonk doen belijdenis en Carla wordt gedoopt. Groot feest dus!