Alternatieve vieringen

Dit najaar experimenteren we met zogenaamde alternatieve vieringen. De dienst wordt dan georganiseerd door een aantal leden van de leefgemeenschap, waarbij er veel ruimte zal zijn voor ontmoeting, gebed & stilte en woord & antwoord. De liturgie zal wat meer lijken op de vieringen van het doordeweekse avondgebed, maar dan wel met een korte overdenking.

Vanaf 10:00 uur is er koffie en thee.

Om 10:30 uur begint de viering zelf.

Na afloop van de viering is er nog een eenvoudige lunch.

 

De uitgangspunten van de alternatieve viering zijn:

- Woord en antwoord: We horen een bijbeltekst (het woord) en luisteren naar een persoonlijk antwoord van de liturg.
- Eenvoud: De liturgie is eenvoudig van opzet, zodat de viering laagdrempelig is en veel (soorten) mensen zich erbij thuis kunnen voelen. 
- Ontmoeting: De alternatieve vieringen versterken wat Eltheto zo eigen is, zodat de vieringen - ondanks de andere vorm - herkenbaard zijn als Eltheto-vieringen. Daarom zullen het vooral vieringen van ontmoeting zijn: het ontmoeten van elkaar, en door elkaar ook het ontmoeten van God.

 

De volgende alternatieve vieringen zijn op zondag 5 november en zondag 3 december. Daarna zullen de vieringen worden geƫvalueerd.

De avondmaalvieringen zullen deze maanden plaatsvinden op de tweede zondag van de maand (i.p.v. de eerste).

Wilt u meer weten, of wilt u graag meehelpen bij het nadenken over of organiseren van deze vieringen? Neem contact op met Maria Lichtendonk ().

Kaartje