Dat Diaconaal Centrum van ons, wat is dat nu eigenlijk?

jerritvellenga

Er blijkt nog regelmatig dat er binnen de drie kerken in Oost onduidelijkheid bestaat over het Diaconaal Centrum Oost. Vooral de vraag van wie het is en voor wie, komt vaak terug. Officieel is het diaconaal centrum een samenwerking tussen de drie kernen (Binnenwaai, Muiderkerk en Elthetokerk) en de Protestantse Diaconie Amsterdam. Maar het wordt volgens mij duidelijker als we het perspectief van de buitenstaander nemen, dus van buiten naar binnen toe.

Lees meer

Vierde inloopochtend in diaconaal centrum!

Omdat we een gastvrije plek willen bieden aan de buurt is het belangrijk om doordeweeks open te zijn. Sinds maandag  1 oktober zijn we daarom begonnen aan de openstelling van onze vierde inloopochtend. We zijn nu elke maandag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagmorgen open voor bezoekers tussen 9.30 en 12.00 uur. Woensdagochtend sluiten we zelfs af met een gezamenlijke lunch van 12.00 tot 12.45 uur.

Lees meer

Een hoop positieve energie

jerritvellengaIk hoor het geregeld van mensen die binnen komen waaien doordeweeks: ‘Wat een positieve sfeer hangt er hier!’

En dan vraag ik me af: waar zit hem dat nu in? Zijn het de kaarsjes die branden in de hoek, of het avondgebed dat dagelijks trouw wordt gebeden of de zondagse eredienst? Zijn het de mensen die boven de kerk wonen, of de vrijwilligers die altijd klaarstaan voor onze bezoekers en de bezoekers zelf? Of is het het gebouw, de vele laagdrempelige activiteiten, de kinderen van Re-Play of de altijd mooie bloemetjes op de tafels van LT? Is het de Geest van Christus, domweg mazzel of is het de inzet van de kerkgemeenschap? Ik vermoed dat het allemaal even waar is.

Lees meer

Blog van Jerrit: Gastvrijheid is een ware kunst

Jerrit VellengaPeter fietst stad en land af naar plekken waar hij zich thuis kan voelen, én waar hij van waarde kan zijn voor anderen. Het diaconaal centrum aan de Javastraat in Oost (de Elthetokerk) is zo’n plek voor hem. Het is de plek waar ik met hem en andere bezoekers en vrijwilligers een gastvrije gemeenschap wil vormen, open voor iedereen.

Op een dag spreekt Peter mij aan op mijn gebrek aan didactische vaardigheden. De week ervoor heb ik hem geholpen bij het uitzoeken van ANBI-instellingen in verband met belastingteruggave, maar hij zegt: “Je hebt het veel te snel gedaan. Ik heb er niks van kunnen leren!” De volgende keer, zo drukt hij mij op het hart, moet ik het hém laten doen zodat hij het een volgende keer zélf kan.

Lees meer

Nieuws van Jerrit

jerritvellenga

Sinds begin maart ben ik werkzaam als diaconaal opbouwwerker voor de drie kernen in Oost: de Binnenwaai, de Muiderkerk en de Elthetokerk. De belangrijkste taak bij mijn aanstelling was het ‘opzetten’ van een diaconaal centrum aan de Javastraat. Ik zet dit bewust tussen haakjes, omdat hier nog de nodige onduidelijkheid over bestond toen ik begon.

De eerste vraag was wat er dan precies zou gaan veranderen ten opzichte van wat er al gebeurde aan diaconale activiteiten. Het antwoord is eenvoudig: feitelijk verandert er in eerste instantie niet veel. We gaan gewoon door met de activiteiten die al in het gebouw plaatsvonden, zoals de buurtmaaltijd, de koffie-inloop, de handwerkclub, de huiskameravond en de rommelmarkt, en het werk van Buurthulp (spreekuur en trainingen) en van Re-Play (spelinloop).

Lees meer

Nieuwe diaconaal opbouwwerker: Jerrit Vellenga

jerritvellengaSinds begin maart ben ik werkzaam als diaconaal opbouwwerker vanuit de Protestantse Diaconie Amsterdam voor de drie PKN-kerken in Oost: de Muiderkerk, Elthetokerk en de Binnenwaai. En wat ben ik blij met deze baan! In dit werk volg ik Peter Faber op, die veel werk heeft verricht waarbij ik goed kan aanhaken. Er is een stuurgroep aangesteld met Pim Jonker (Binnenwaai), Jannet Weeteling (Muiderkerk), Derk Bijmold (Elthetokerk) en Arend Driessen (Protestantse Diaconie), die eens in het kwartaal overlegt en met wie ik het werkplan vaststel.

Lees meer