Vierde inloopochtend in diaconaal centrum!

Omdat we een gastvrije plek willen bieden aan de buurt is het belangrijk om doordeweeks open te zijn. Sinds maandag  1 oktober zijn we daarom begonnen aan de openstelling van onze vierde inloopochtend. We zijn nu elke maandag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagmorgen open voor bezoekers tussen 9.30 en 12.00 uur. Woensdagochtend sluiten we zelfs af met een gezamenlijke lunch van 12.00 tot 12.45 uur.

U bent tijdens deze ochtenden altijd welkom. De gedachte is juist dat er tijdens deze ochtenden een mooie mix ontstaat van verschillende mensen. Een gesprekje hier, een herkenning van een bekend gezicht daar: de mengeling aan mensen bepaalt de sfeer en het gevoel dat mensen welkom zijn. Een nieuw gezicht zorgt voor de nodige afwisseling. Kortom, uw aanwezigheid als lid van de kerk ervaar ik als zeer waardevol voor de dynamiek in het diaconaal centrum. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u een koffieafspraak hebt met iemand, of dat u graag een breiwerkje maakt, of dat u wat mails wilt beantwoorden op de laptop: het is allemaal mogelijk tijdens de inloopochtenden. Uw aanwezigheid maakt verschil en meer dan u denkt.

Tegelijk proberen we in het centrum activiteiten aan te bieden tijdens de inloopochtenden, waaraan mensen mee kunnen doen, maar wat absoluut geen vereiste is om binnen te komen wandelen. Op woensdagochtend is het bijvoorbeeld spreekuur van Buurthulp Oost en zit er eens in de twee weken een maatschappelijk werker die mensen ontvangt. Op donderdagochtend vertrekt ‘Kijk in je Wijk’ vanuit het eetlokaal met een groep mensen naar allerlei bezienswaardigheden in de buurt (gratis, verzamelen vanaf 9.30 uur) en later op de ochtend lezen we samen korte verhalen en gedichten onder leiding van Alberdien en Akke, wat tot ontzettend mooie gesprekken leidt (van 11.00-12.00 uur). En de vrijdagmorgen staat onder de bezielde leiding van Marleen Stolk.  Welke activiteit we willen aanbieden op de maandagmorgen is nog onbekend, maar we staan open voor suggesties.

Komt u ook eens langs?

Hartelijke groet,

Jerrit Vellenga, diaconaal opbouwwerker