Dat Diaconaal Centrum van ons, wat is dat nu eigenlijk?

Gianni Da Costa

Er blijkt nog regelmatig dat er binnen de drie kerken in Oost onduidelijkheid bestaat over het Diaconaal Centrum Oost. Vooral de vraag van wie het is en voor wie, komt vaak terug. Officieel is het diaconaal centrum een samenwerking tussen de drie kernen (Binnenwaai, Muiderkerk en Elthetokerk) en de Protestantse Diaconie Amsterdam. Maar het wordt volgens mij duidelijker als we het perspectief van de buitenstaander nemen, dus van buiten naar binnen toe.

Stelt u zich eens voor: u woont in Oost en eet regelmatig mee tijdens de buurtmaaltijd op de maandagochtend, u loopt regelmatig op de woensdagochtend binnen voor een kop koffie en een hulpvraag en soms schuift u aan bij het avondgebed, maar u bent geen lid van een PKN-kerk in Oost. Voor u is het één plek in Oost waar u terecht kunt, waar men uw naam kent en waar u iets proeft van liefde en aandacht.  Maakt het uit wat nu precies van wie is? Nee, het is de kerk of het diaconaal centrum, net hoe u gewend bent om het te noemen.

En nu weer het perspectief van binnen (wij als drie kernen in Oost) naar buiten. Dit diaconaal centrum is de verzameling van sociale activiteiten die we aan de Javastraat organiseren. De verantwoordelijkheid van die activiteiten vindt soms plaats onder de hoede van de kernraad van de Elthetokerk, onder de hoede van Geert Jan en mij als coördinator en opbouwwerker, onder de hoede van het vrijwilligersteam van Wijs met Grijs, onder de hoede van de leefgemeenschap of onder de hoede van onze partners Buurthulp Oost en Re-Play. Om deze roering nog te vergroten nodigen we ook buurtorganisaties uit om hun diensten vanuit de Elthetokerk aan de buurt aan te bieden. Denk aan Money School en hun lessen in het teken van kinderarmoedebestrijding of de migrantenvrouwengroep van S-IPI, die zich richt op integratie. In deze dynamiek ontstaat er uitwisseling tussen mensen en activiteiten en vormt zich een ‘doordeweekse gemeenschap’, waar nieuwkomers zich welkom voelen. De opbouwwerker probeert hierin de eenheid te bewaren en de bekendheid naar buiten toe te vergroten.

Mijn hoop en droom voor deze plek is dat het nog bekender wordt in de buurt, dat deze doordeweekse gemeenschap gezien wordt door leden van alle drie de kernen als hùn doordeweekse gemeenschap, waar je soms naar binnenloopt voor een koffie, waar je eens afspreekt met een vriendin, waar je eens helpt bij een activiteit als gastheer of kok, waar je iemand in Oost naar de opbouwwerker verwijst: altijd welkom! En net zo belangrijk is dat diaconaat een plek krijgt op de andere twee locaties (zoals de maaltijden en het taalcafé), maar voor de concentratie (heel veel en vaak de deuren open voor onze medemens) hebben we gekozen voor de Elthetokerk als plek voor de dynamiek die we diaconaal centrum noemen.

Als wij onze gemeenschap vieren in het avondmaal, dan ‘loopt’ deze gemeenschap over in het werk dat we samen doordeweeks doen aan de Javastraat. Ik geloof dat door in liefde naar elkaar om te zien, de weg van de genade wordt bereid. Hoe de Geest dan precies werkt, blijft wel een verrassing, natuurlijk.