Diaconie / pastoraat

eddy200x300Vanaf najaar 2017 is de beroepingscommissie van de Elthetokerk bezig om een nieuwe predikant te vinden, na het vertrek van ds. Marleen Blootens naar de PKN van Rotterdam Overschie. Ds. Eddy Reefhuis is per 1 oktober predikant a.i. Hij neemt in bijzondere situaties, zoals rond geboorte en doop maar ook rond ziekte en overlijden, de pastorale zorg op zich. Dat neemt niet weg dat iedereen altijd een afspraak met hem kan maken voor een gesprek.

Daarnaast denkt de kernraad na over een structuur waardoor we met elkaar kunnen omzien naar elkaar om zo ook een pastorale gemeenschap te zijn. Voor meer info: Janny Barends (, 06-41039202).

 

 

jerritvellengaJerrit Vellenga is werkzaam als diaconaal opbouwwerker vanuit de Protestantse Diaconie Amsterdam voor de drie PKN-kerken in Oost. Belangrijk uitgangspunt is het versterken van de diaconale aanwezigheid in de buurt, vanuit de Javastraat (Elthetokerk). Dit doen we door het verder ontplooien van activiteiten en door samenwerking aan te gaan met andere organisaties. Het betekent feitelijk het verder versterken en verbinden van wat er allemaal al gebeurt in het Elthetocomplex. Jerrit zal doordeweeks daar voornamelijk aanwezig zijn (dinsdag tot en met donderdag).
Zijn rol in de Muiderkerk en de Binnenwaai is er een van advies en ondersteuning, en van verbinding met de andere kernen. Als kerken in Oost kunnen we elkaar aanvullen en versterken als het om diaconale inzet gaat. Jerrit houdt op deze website een blog bij en is bereikbaar via  en 06-13966423. 

 

Veen Ben van 2Ds. Ben van Veen werkt als dominee in de Penitentaire Inrichting in Lelystad. Het is zijn taak om er daar te zijn voor de gedetineerden. Het is goed om te weten dat er veel geloof is in de bajes. Achter het delict zit uiteindelijk ook een mens met een verhaal. In de meeste gevallen zit men niet alleen letterlijk maar ook figuurlijk vast, in verslavingen, in een bepaald milieu, in een bepaalde manier van denken, in pijn, in een neerwaartse spiraal. Hoe kan dan de kracht van vergeving of opstandingskracht ruimte krijgen?

Als Elthetogemeente zijn we uiteindelijk – naast veel geregel en vergader – niet anders bezig, maar dan voor elkaar en de buurt. Op die manier kunnen die werelden elkaar raken (een ex-gedetineerde zoekt een plek om in zijn geloof te groeien), maar ook samenvallen (met elkaar leren we over en naderen we tot God). Dat verbindt het werk van ds. Van Veen en de Elthetokerk.