Diaconie / pastoraat

Martijn van Laar 2

In het najaar 2017 is ds. Marleen Blootens vertrokken naar de PKN van Rotterdam Overschie. Ruim een jaar is ds. Eddy Reefhuis predikant a.i. geweest. In de tussentijd heeft de beroepingscommissie van de Elthetokerk gezocht naar een nieuwe predikant. Op 14 oktober 2018 is Martijn van Laar benoemd als nieuwe predikant van de Elthetokerk. Ds. Martijn van Laar was hiervoor predikant in Rotterdam Delfshaven.

Martijn van Laar is te bereiken via of via 06-12192686.

 

 

Gianni Da CostaGianni da Costa is werkzaam als diaconaal opbouwwerker vanuit de Protestantse Diaconie Amsterdam voor de drie PKN-kerken in Oost. Belangrijk uitgangspunt is het versterken van de diaconale aanwezigheid in de buurt, vanuit de Javastraat (Elthetokerk). Dit doen we door het verder ontplooien van activiteiten en door samenwerking aan te gaan met andere organisaties. Het betekent feitelijk het verder versterken en verbinden van wat er allemaal al gebeurt in het Elthetocomplex. Gianni zal doordeweeks daar voornamelijk aanwezig zijn (woensdag tot en met vrijdag).

Zijn rol in de Muiderkerk en de Binnenwaai is er een van advies en ondersteuning, en van verbinding met de andere kernen. Als kerken in Oost kunnen we elkaar aanvullen en versterken als het om diaconale inzet gaat. Gianni is bereikbaar via  en 06-13966423. 

 

Veen Ben van 2Ds. Ben van Veen (dominee Ben) werkt als dominee in de Penitentaire Inrichting in Nieuwegein. Het is zijn taak om er daar te zijn voor de gedetineerden. Het is goed om te weten dat er veel geloof is in de bajes. Achter het delict zit uiteindelijk ook een mens met een verhaal. In de meeste gevallen zit men niet alleen letterlijk maar ook figuurlijk vast, in verslavingen, in een bepaald milieu, in een bepaalde manier van denken, in pijn, in een neerwaartse spiraal. Hoe kan dan de kracht van vergeving of opstandingskracht ruimte krijgen?

Als Elthetogemeente zijn we uiteindelijk – naast veel geregel en vergader – niet anders bezig, maar dan voor elkaar en de buurt. Op die manier kunnen die werelden elkaar raken (een ex-gedetineerde zoekt een plek om in zijn geloof te groeien), maar ook samenvallen (met elkaar leren we over en naderen we tot God). Dat verbindt het werk van dominee Ben van Veen en de Elthetokerk. 

Ben van Veen is bereikbaar via:  of via het telefoonnummer 0880-733469.