Welkom!

De Elthetokerk is een open kerkgemeente, midden in de Indische buurt van Amsterdam. Een kleurrijke gemeente met mensen van alle leeftijden en sociale en culturele achtergrond: ras-Amsterdammers, studenten, jonge gezinnen en ouden-van-dagen ontmoeten elkaar ontmoeten tijdens de zondagse kerkdienst, maar ook tijdens de doordeweekse activiteiten, zoals de rommelmarkt en Re-play.

We vormen graag een gastvrije plek van ontmoeting voor mensen uit allerlei culturen, met als uitgangspunt het evangelie van Jezus Christus. Zonder het waardevolle van de traditie te verliezen zoeken we naar vernieuwing om vandaag relevant kerk te zijn. Niet alleen op zondag, maar de hele week door. In september 2019 stond de Eltheto centraal in de eerste 3 afleveringen van het EO-programma 'Zie je zondag!'. Kijk hieronder een korte samenvatting of hier de voor aflevering 1, aflevering 2 of aflevering 3

Wilt u lid of betrokkene van de Elthetokerk worden? Mail Mirjam Hart: .

Voorganger

Sinds oktober 2018 is Martijn van Laar de predikant van de Elthetokerk. Hij was hiervoor voorganger in de PKN Rotterdam Delfshaven.
 

Geschiedenis

De Elthetokerkgemeente in de Indische Buurt vormt samen met de Muiderkerkgemeente de Protestantse Kerk Amsterdam-Oost. De Elthetokerk is van oorsprong een Hervormde wijkgemeente. Vanaf 1913 kwam de gemeente samen in het wijkgebouw aan de Javastraat. Het kerkgebouw waarin men later kerkte, moest in 1992 worden afgestoten, waarna de kleine gemeente weer haar intrek nam in het gebouw aan de Javastraat. Het werkgebied van de gemeente is sindsdien uitgebreid met het Oostelijk Havengebied.

De gemeente van de Elthetokerk heeft zich jarenlang weten te handhaven. Ondanks verwachtingen dat de gemeente zou verdwijnen of opgaan in een andere kerkelijke gemeente leeft de gemeente nog volop: er is sprake van gestaag groeien, van verjonging, en nu zelfs een gerenoveerd wijkgebouw aan de Javastraat. Een hechte gemeenschap van eigenwijze survivors dus!

 

Renovatie

Het complex werd na de renovatie eind 2011 officieel geopend door toenmalig minister Liesbeth Spies (Wijken en Integratie en Binnenlandse zaken) en Jan Hoek, voormalig wethouder van stadsdeel Zeeburg (nu onderdeel van stadsdeel Oost). 'In een tijd dat de ene na de andere kerk haar deuren sluit, is het vrij bijzonder dat er een kerk wordt geopend', stelde minister Liesbeth Spies vast. 'En dat niet in het gedeelte van Nederland dat bekend staat als de Biblebelt, maar in het wereldse en seculiere Amsterdam.'

Het Elthetocomplex is een uitstekend voorbeeld van hoe een kerk en haar leden anno 2018 met twee voeten middenin de samenleving kunnen staan. Niet alleen in religieus, maar ook in maatschappelijk opzicht. In een buurt met mensen van zo’n zestig verschillende nationaliteiten, kan de Elthetokerk met haar multifunctionele gebouw een samenbindende factor zijn voor iedereen die hier woont.

 

Leefgemeenschap

Ook de woningen boven het gebouw horen bij het Elthetocomplex. In deze woningen wonen leden van de leefgemeenschap: kerkleden die zich hebben gecommitteerd aan kerk en buurt. Zij maken deel uit van de kerk, en nemen deel aan veel activiteiten, zoals het avondgebed en de huiskameravond.

 

Arabische christenen

Per 19 oktober 2017 huist in de Elthetokerk een officiële pioniersplek voor Arabische christenen. Deze groep, onder leiding van ds. Emad Thabet, komt al enige jaren wekelijks samen in de Elthetokerk, voor hun eigen Arabischtalige vieringen. 

 

Pers

De pers weet ons zo nu en dan ook te vinden:

EO (NPO 2), 'Zie je zondag!', aflevering 1, aflevering 2 of aflevering 3, september 2019

IJopener, "Twee pionerende zielzorgers in Oost', februari 2019

Woord & Dienst, 'Een bloeiende kerk in Amsterdam', februari 2018

Een gesprek met onze oud-dominee, ds Marleen Blootens, in De Verwondering, 14 januari 2018

Trouw, 'Arabische christenen voegen zich bij de PKN', 18 oktober 2017 

Nederlands Dagblad, 'Protestantse Kerk heeft nu ook een Arabische gemeente', 18 oktober 2017 

Algemeen Dagblad en Het Parool, 'De Eltheto zit zonder dominee na vertrek Marleen Blootens', 24 juli 2017

Friesch Dagblad, 'Elthetokerk in Amsterdam is een gemeente waar vrijheid gevoeld wordt', 13 maart 2017

Ds. Marleen Blootens te gast bij Andries, 22 mei 2016

Het Parool, 'Kerkelijk zonder kramp', 11 november 2015