Op weg naar Pasen

De 40-dagentijd is onderweg. De lijdenstijd is de tijd van het jaar waarin we ons voorbereiden op Pasen.

Het is de tijd waarin we ‘inkeren’ en nadenken over de betekenis van het sterven van Jezus.

De kruisdood van Jezus is een diep mysterie, waardoor we verzoend worden met God en vergeving vinden. Jezus neemt ons lijden op zich en deelt ons mens zijn tot het uiterste.
Het zijn deze gebeurtenissen die ons christenen stil doen worden, doen aarzelen en zoeken.
Het zijn deze gebeurtenissen die ons dankbaar en nederig maken.

Het is van belang om elk jaar opnieuw stil te worden en met elkaar te zoeken naar de betekenis van het lijden en sterven van Jezus. Om opnieuw te doordenken waarom de weg van Jezus langs het kruis is gegaan. Dit met elkaar doordenken en doorleven is de weg naar Pasen. Hoe gaan we dat dit jaar doen?

Lees meer

Wijze Woensdagen - Schepper & Co

Wijze Woensdagen met het bijbelboek Genesis

Om de twee weken is er op woensdagavond een bijbelstudie - Wijze Woensdagen - in de Elthetokerk. We lezen de komende periode gezamenlijk door het bijbelboek Genesis.

Iedereen is welkom! 20.00-21.30 uur in de Elthetokerk. Meer info bij ds. Martijn van Laar:

De eerstkomende data zijn:

  • Woensdag 27 maart
  • Woensdag 10 april
  • Woensdag 24 april

Dat Diaconaal Centrum van ons, wat is dat nu eigenlijk?

jerritvellenga

Er blijkt nog regelmatig dat er binnen de drie kerken in Oost onduidelijkheid bestaat over het Diaconaal Centrum Oost. Vooral de vraag van wie het is en voor wie, komt vaak terug. Officieel is het diaconaal centrum een samenwerking tussen de drie kernen (Binnenwaai, Muiderkerk en Elthetokerk) en de Protestantse Diaconie Amsterdam. Maar het wordt volgens mij duidelijker als we het perspectief van de buitenstaander nemen, dus van buiten naar binnen toe.

Lees meer

40 dagen niet mopperen!

We zitten midden in de zogenaamde veertigdagentijd, de tijd voor Pasen, ook wel ‘vastentijd’ genoemd. Echt vasten kom je niet zoveel tegen, maar veel christenen proberen bewust wel 40 dagen van bepaalde zaken af te zien: snoep en lekkers, vlees, alcohol, televisiekijken, smartphone gebruik, enz. Onlangs las ik van iemand die in de vastentijd wilde afzien van iets anders: gemopper.

Lees meer

IJOpener Februari 2019

 

In de IJopener van februari stond een mooi artikel over geloven in Oost, met daarin een interview met Emad Thabet en Martijn van Laar.

Klik op onderstaande afbeelding om het artikel te lezen

 IJopener feb 2019 afbeelding

Meer artikelen...