Wijs met Grijs

Wijs met Grijs over Oud & Single.

12 februari, 12.00 – 15.00 uur in de Elthetokerk, Javastraat 118

Recreatie in Nederland is nog onvoldoende ingericht op alleenstaanden, terwijl er zoveel Nederlanders single zijn. Wat zijn nu leuke dingen om te ondernemen zonder dat u zich meteen alleen hoeft te voelen? We horen twee deskundigen hierover praten en gaan daarna samen met elkaar in gesprek. De lunch wordt u aangeboden door de drie kerken in Oost.

Inloop: 12.00 uur

Lunch: 12.30 uur

Programma: 13:00 - 15:00 uur

wijsmetgrijs voorkant

Reactie Nashville-verklaring


 Als Elthetokerk sluiten we graag aan de bij de woorden van ds Rosaliene Israël, scriba van de Protetantse Kerk Amsterdam:Rosalie
"De Nashville-verklaring over Bijbelse seksualiteit heeft veel mensen in onze stad geschokt. Ook binnen de Protestantse Kerk in Amsterdam is er verdriet over deze verklaring. Wij distantiëren ons ervan.

De afgelopen jaren hebben we als kerk gewerkt aan een cultuur van openheid en gesprek, ook over de thema’s waar we verschillend over denken. De toon en de inhoud van deze verklaring staat haaks op de open houding waar dit gesprek om vraagt, waarin ruimte is voor ieder om zich uit te spreken en gehoord te worden.

Tegen iedereen die zich door de Nashville-verklaring geraakt of gekwetst voelt zeggen we als Protestantse Kerk Amsterdam: weet dat er in onze stad talloze kerken en christelijke gemeenschappen zijn waar je van harte welkom bent."

 

We zeggen het deze week nog maar even nadrukkelijk: ook in de Elthetokerk ben je van harte welkom. Zonder uitzondering!

De kerk als lampenstandaard

Elf jaar geleden schreef Nellie van Manen, destijds kerkelijk werker in de Eltheto en ook toen al een van mijn meest inspirerende collega’s:

‘Nette dames van boven de zestig zitten al vanaf kwart voor tien op hun vaste plekje. Te midden van het rumoer van ronddravende peuters proberen ze zich te concentreren op een onderling gesprek. […] In de consistorie wordt geruzied over wie er vandaag collecteert, en probeert de leider van de kinderkerk nog zenuwachtig een verwerkingsopdracht te downloaden. Vóór in de kerk betwisten kinderen elkaar luidruchtig een plek. Over tienen neemt eindelijk de ouderling van dienst het woord; de organist preludeert dan al een kwartier geduldig op psalm 150.’

Lees meer

Wijze woensdagen

We gaan weer starten met de Wijze Woensdagen. Eens in de twee weken lezen we op woensdagavond een tekst uit de bijbel en gaan daarover met elkaar in gesprek.  We beginnen maar bij het begin: Genesis 1, het verhaal over hoe het allemaal begon, het scheppingsverhaal.

Maar in dit Bijbelboek komt vervolgens eigenlijk het hele leven langs: liefde, wantrouwen, jaloezie, geweld, hoogmoed, hoop en wanhoop.  Genesis is het boek over Schepper & co.

Wees welkom! We beginnen op woensdag 16 januari, 20.00-21.30 uur in de Elthetokerk. We lezen dan Genesis 1. Meer info bij ds. Martijn van Laar:

Vierde inloopochtend in diaconaal centrum!

Omdat we een gastvrije plek willen bieden aan de buurt is het belangrijk om doordeweeks open te zijn. Sinds maandag  1 oktober zijn we daarom begonnen aan de openstelling van onze vierde inloopochtend. We zijn nu elke maandag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagmorgen open voor bezoekers tussen 9.30 en 12.00 uur. Woensdagochtend sluiten we zelfs af met een gezamenlijke lunch van 12.00 tot 12.45 uur.

Lees meer

Meer artikelen...