Zomerrooster 2021

Vanaf zondag 4 juli t/m  22 augustus zijn de meeste vieringen gemeenschappelijk. Hieronder vindt u een overzicht. Omdat er nog wel 1,5 meter afstand gehouden moet worden, is het aantal plaatsen soms beperkt. Daarom graag aanmelden.

kernen
Muiderkerk, Linnaeusstraat 37, 1093 EG, Amsterdam-Oost
Aanmelden voor viering bij: 
Online meebeleven op: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1667-Muiderkerk-Amsterdam

Elthetokerk, Javastraat 118A, 1094 HP , Amsterdam-Oost
Aanmelden voor viering: via kerktijd of (voor de Muiderkerk/Binnenwaai) via: scriba@elthetokerkamsterdam.nl
Online meebeleven op: https://tinyurl.com/Elthetokerk

De Binnenwaai-Kerk op IJburg, Ed Pelsterpark 2, 1087 EJ , Amsterdam-IJburg
Aanmelden voor viering: 
Online meebeleven op: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1928-De-Binnenwaai

Vieringen
zo 11 juli 10:30 uur - Eltheto - ds. Martijn van Laar
zo 18 juli 10:30 uur - Muiderkerk - Esger Renkema
zo 25 juli 10:30 uur - Elthetokerk -  ds. Greteke de Vries, Avondmaalsdienst
zo  1 augustus 10:30 uur - Muiderkerk - ds. Greteke de Vries
zo 8 augustus 10:30 uur -  Elthetokerk - Marjolein Hekman / zo 8 augustus 10:30 uur -  Binnenwaai - meekijken met de Eltheto
zo 15 augustus 10:30 uur - Muiderkerk - ds. Margrietha Reinders
zo 22 augustus 11:00 uur - Binnenwaai - Marjolein Hekman

Re-play weer van start!

Van harte welkom! Vanaf maandag 17 mei zijn we weer iedere maandag-, woensdag- en vrijdagochtend geopend (uitgezonderd schoolvakanties). Vanwege de corona maatregelen is er plek voor maximaal 4 volwassenen per ochtend, je kan je vooraf aanmelden door een whatsapp of sms te sturen naar coördinator Sarah Klerks (06-42 973 793). Als je je niet fit voelt graag je ook op dit nummer weer afmelden. 

Coronamaatregelen

Vanwege de Coronamaartegelen, hebben we in de Elthetokerk ook bepaalde aanpassingen moeten maken.

Vanaf zondag 2 mei zijn er weer gemeenteleden en andere belangstellenden welkom bij de kerkdiensten. Dat is nog wel op uitnodiging. Uitnodigingen lopen via kerktijd.nl en worden per mail verstuurd. Nog niet geregisteerd bij kerktijd? Doe dat dan hier. 

De kinderkerk kan ook fysiek doorgaan, omdat het om een beperkt aantal kinderen onder de 13 jaar gaat. Ook Replay is weer van start gegaan!

Wijs met Grijs en de Wijze Woensdagen zullen helaas niet fysiek plaatsvinden. 

De buurthuizen mogen wel open blijven voor kwetsbare mensen, hierdoor gaat de koffie-inloopochtend van het Diaconaal Centrum Oost en het spreekuur van Buurthulp Oost wel door. Ook de maaltijdverstrekkingen en de avondgebeden kunnen doorgaan. 

De Geest spreekt alle talen.. en doet ons elkaar verstaan - Martijn van Laar

Dat er iets als een kerk is, een groep mensen die het samen waagt met God en met zijn Koninkrijk, blijf ik een wonder vinden. Het wonder van Pinksteren. God die ons als zo verschillende mensen samenbindt.

De Eltheto is een veelkleurige groep mensen. Dromers, denkers, doeners, bidders, zingers, kaartenschrijvers, bloemenbrengers, bemoedigers, aanjagers, grappenmakers, kritische vragenstellers, zoekers en vinders, zwaarmoedigen en lichtvoetigen, meer en minder gelovigen, jong en oud…, zelfs Ajaxieden en Feyenoorders onder één dak (;-).

Toch horen we bij elkaar en komen we hier allemaal op onze eigen manier thuis. Dat moet te maken hebben met Gods Geest die een ieder van ons blijkbaar aanspreekt in onze eigen taal. De Geest als een soort communicatie-expert, die ons op de een of andere manier toch steeds weer weet te raken en doet geloven. Met een woord, een gebaar, een lied, een knipoog van God. ‘De Geest spreekt alle talen’, zo zingt een klassiek geworden opwekkingslied. ‘En (de Geest) doet ons elkaar verstaan’, zingt datzelfde lied. Elkaar verstaan en begrijpen, dat gaat dus niet vanzelf. Daar heb je Gods Geest ook echt voor nodig. Elkaar echt zien, dat is nog best een dingetje. Niet alleen in de kerk.

Lees meer

Wandelen in tweetallen: nieuwe ronde…

We starten deze maand weer met een nieuwe ronde wandelingen: in tweetallen spreken Elthetoers met elkaar af (thuis of voor een wandeling) om elkaar beter te leren kennen en samen te praten over wat een ieder bezighoudt. Je kunt het overal over hebben samen, maar je krijgt ook een paar vragen mee die je wat thema’s aanreiken waar je over door zou kunnen praten. Wie weet een mooie gelegenheid om met elkaar ook in gesprek te raken over God en geloven.

De laatste keer deden er 16 koppels mee. De reacties zijn enthousiast. Ik ben bezig tweetallen te maken. Mocht je nog mee willen doen, je kunt je bij mij nog opgeven. Hartelijk welkom!

Martijn van Laar

Meer artikelen...