Gevolgen lockdown

Vanwege de strengere lockdown zoals die geldt, hebben we in de Elthetokerk ook bepaalde aanpassingen moeten maken.

Een van de meest ingrijpende is dat we onze zondagse vieringen weer online zullen houden en daarbij alleen medewerkers aanwezig kunnen zijn en dus helaas geen andere leden. Dat doet ons verdriet, maar wij menen dat in tijden waarin het kabinet strenge maatregelen instelt vanwege de oplopende besmettingen en de druk op de zorg, ook wij ons steentje moeten en mogen bijdragen. Daarin volgen wij, zoals we dat doen sinds maart van dit jaar, de adviezen en protocollen van de PKN en PKA. Dat betekent dat de vieringen uitsluitend nog online zullen worden gehouden, tot en met 19 januari 2021.

De kinderkerk kan wel fysiek blijven doorgaan, omdat dit voor een beperkt aantal kinderen onder de 13 jaar is en er geen ouders, maar alleen twee leiding aanwezig zijn.

In lijn met het online vieren van onze vieringen, is dat ook Wijs met Grijs en Wijze Woensdagen niet fysiek kunnen plaatsvinden in ons kerkgebouw. Deze activiteiten stoppen we ook, tenzij het online zou kunnen worden gehouden. Daarover volgt dan bericht.

Een ander ingrijpend gevolg is dat Replay tot nader order de deuren zal sluiten.

Het kabinet heeft aangegeven dat buurthuizen open mogen blijven voor kwetsbare mensen. In navolging daarvan en conform het advies van de PKN en PKA , gaan de koffie-inloopochtend van het Diaconaal Centrum Oost en het spreekuur van Buurthulp Oost door. Hetzelfde geldt voor de maaltijdverstrekkingen. Ook de avondgebeden laten we in dit kader doorgang vinden.

Het zijn ingrijpende beslissingen in wat al ingrijpende tijden waren. Het hele land heeft hiermee te maken. Het duurt al lang en juist in deze tijd hadden we juist op soepelere maatregelen gehoopt. Helaas is daar de situatie niet naar. We hopen en bidden dat er snel een kentering zal komen. Tot die tijd: blijf gezond, bel elkaar eens op, zoek elkaar eens in klein gezelschap op en bid voor elkaar.

Waarom paars?

In de vier weken voor Kerst kleurt het 's avonds paars achter de ramen van de Elthetokerk.
Paars is de kleur die staat voor voorbereiding, bezinning en soberheid. Het is de kleur die past bij Advent, de vier weken van verwachten en uitzien naar het Kerstfeest. De coronacrisis heeft Nederland en de wereld nog steeds in haar greep. We houden uit en we houden het vol, maar we zijn misschien ook moe en moedeloos. Advent leert ons dat het licht het van het duister wint. Aan deze actie is een website gekoppeld: http://waarompaars.nl/. Daar kun je ook een reactie achterlaten.

Diaconaal Centrum Oost - De Vuurtoren

Door Gianni da Costa

In mijn werk als Opbouwwerker ben ik continue met deze vraag bezig: Wat is de impact van het Diaconaal Centrum Oost voor de bezoekers?

We weten dat de werkwijze van het Diaconaal Centrum en Buurthulp Oost zich kenmerkt door de theorie van de presentiebenadering. Dat betekent dat het gaat om bij de bezoekers te zijn, bij de mensen die hier binnenkomen, onderdeel te zijn van het dagelijks leven van die mensen en samen het leven te dragen. Het is het samen deel uitmaken van een groter geheel.

Waarom een vuurtoren, vraag je je misschien af? 

Lees meer

Kinderkerstfeest - Donderdag 24 december 17.00-19.00u

Het kinderkerstfeest in de Elthetokerk is een traditie in de Indische Buurt. Dit jaar zal het net iets anders plaatsvinden. Niet in de kerk, maar buiten, vóór de kerk en in de straten rondom de kerk. In kleine groepjes gaan we dan samen zoeken naar de kerstfiguren uit het kerstverhaal. Onderweg kun je zingende kinderen tegenkomen of de drie ‘ukelele-ladies’ en wordt er warme chocolademelk uitgedeeld. Als je alle kerstfiguren gevonden hebt, krijg je een kadootje. Iedereen is welkom!

Poster Kinderkerst

Bijna alles is anders met kerst - Martijn van Laar

Deze Kerst zal het wat anders zijn dan anders. Op het moment van schrijven zijn we druk bezig met plannen maken voor de kerstdagen. Als u/jij dit leest zal het wel duidelijk zijn hoe het kinderkerstfeest in de Elthetokerk eruit komt te zien, óf er vanaf de balkons van de leefgemeenschap boven de kerk een heerlijke engelenzang zal klinken (;-), wat de alternatieve invulling is van de KerstInn op tweede kerstdag, en wie weet wat nog meer…

Lees meer

Meer artikelen...