Welkom bij de Elthetokerk!

De Elthetokerk is een open kerkgemeente, midden in de Indische Buurt van Amsterdam-Oost.


Een kleurrijke gemeente met mensen van alle leeftijden en sociale en culturele achtergronden: ras-Amsterdammers, studenten, jonge gezinnen en ouden-van-dagen ontmoeten elkaar tijdens de zondagse kerkdienst, maar ook tijdens de doordeweekse activiteiten, zoals de koffieochtenden, de rommelmarkt en Re-play.

 

Onze predikant, ds. Martijn van Laar, heeft het wel eens als volgt omschreven: "De Eltheto is een veelkleurige groep mensen. Dromers, denkers, doeners, bidders, zingers, kaartenschrijvers, bloemenbrengers, bemoedigers, aanjagers, grappenmakers, kritische vragenstellers, zoekers en vinders, zwaarmoedigen en lichtvoetigen, meer en minder gelovigen, jong en oud…"

 

We willen een gastvrije plek zijn van ontmoeting voor mensen uit allerlei culturen, met als uitgangspunt het evangelie van Jezus Christus. Zonder het waardevolle van de traditie te verliezen, zoeken we naar vernieuwing om een kerk te zijn die relevant is voor deze tijd en deze plek. Niet alleen op zondag, maar de hele week door.