Wijze Woensdagen - Schepper & Co

Wijze Woensdagen met het bijbelboek Genesis

Woensdag 13 februari lezen we weer een tekst uit de bijbel en gaan daarover met elkaar in gesprek. Aan de beurt is Genesis 3: het verhaal over Adam en Eva, de slang en de twee bomen in de hof van Eden. Een verhaal over wantrouwen, hoogmoed, goed en kwaad, schaamte, misleiding. We gaan gewoon maar eens aandachtig lezen en laten ons weer verrassen… Iedereen is welkom! 20.00-21.30 uur in de Elthetokerk.

Meer info bij ds. Martijn van Laar:

Wijs met Grijs

Wijs met Grijs over Oud & Single.

12 februari, 12.00 – 15.00 uur in de Elthetokerk, Javastraat 118

Recreatie in Nederland is nog onvoldoende ingericht op alleenstaanden, terwijl er zoveel Nederlanders single zijn. Wat zijn nu leuke dingen om te ondernemen zonder dat u zich meteen alleen hoeft te voelen? We horen twee deskundigen hierover praten en gaan daarna samen met elkaar in gesprek. De lunch wordt u aangeboden door de drie kerken in Oost.

Inloop: 12.00 uur

Lunch: 12.30 uur

Programma: 13:00 - 15:00 uur

wijsmetgrijs voorkant

Vierde inloopochtend in diaconaal centrum!

Omdat we een gastvrije plek willen bieden aan de buurt is het belangrijk om doordeweeks open te zijn. Sinds maandag  1 oktober zijn we daarom begonnen aan de openstelling van onze vierde inloopochtend. We zijn nu elke maandag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagmorgen open voor bezoekers tussen 9.30 en 12.00 uur. Woensdagochtend sluiten we zelfs af met een gezamenlijke lunch van 12.00 tot 12.45 uur.

Lees meer

Uitnodiging ontmoetingsmiddag Raad van Kerken Amsterdam

Op zaterdagmiddag 2 februari 2019 is iedereen van harte welkom voor een ontmoetingsmiddag met de Raad van Kerken Amsterdam en haar vele lidkerken

Spreek mee over de vraag: wat is in deze tijd de rol en betekenis van onze geloofsgemeenschappen in en voor Amsterdam?

Lees meer

Reactie Nashville-verklaring


 Als Elthetokerk sluiten we graag aan de bij de woorden van ds Rosaliene Israël, scriba van de Protetantse Kerk Amsterdam:Rosalie
"De Nashville-verklaring over Bijbelse seksualiteit heeft veel mensen in onze stad geschokt. Ook binnen de Protestantse Kerk in Amsterdam is er verdriet over deze verklaring. Wij distantiëren ons ervan.

De afgelopen jaren hebben we als kerk gewerkt aan een cultuur van openheid en gesprek, ook over de thema’s waar we verschillend over denken. De toon en de inhoud van deze verklaring staat haaks op de open houding waar dit gesprek om vraagt, waarin ruimte is voor ieder om zich uit te spreken en gehoord te worden.

Tegen iedereen die zich door de Nashville-verklaring geraakt of gekwetst voelt zeggen we als Protestantse Kerk Amsterdam: weet dat er in onze stad talloze kerken en christelijke gemeenschappen zijn waar je van harte welkom bent."

 

We zeggen het deze week nog maar even nadrukkelijk: ook in de Elthetokerk ben je van harte welkom. Zonder uitzondering!

Meer artikelen...