Kerkdiensten weer zonder afstand

Vanaf heden vinden de vieringen weer 'normaal' plaats om 10.00.
Voor wie wil liever nog anderhalve meter afstand houdt, zijn er achter in de zaal nog een paar plaatsen.


Rooster najaar 2021

   
Zondag 10 oktober ds. Martijn van Laar
Zondag 17 oktober ds. Nellie van Voornveld
Zondag 24 oktober ds. Eddy Reefhuis
Zondag 31 oktober ds. Gerben van Manen
Zondag 7 november ds. Martijn van Laar
Zondag 14 november ds. Greteke de Vries
Zondag 21 november ds. Martijn van Laar - Herdenkingsdienst overledenen
Zondag 28 november ds. Leon Rasser - 1e advent
Zondag 5 december ds. Martijn van Laar - 2e advent & avondmaal
Zondag 12 december ds. Martijn van Laar - 3e advent
Zondag 19 december ds. Neeltje Rietveld - 4e advent
Vrijdag 24 december ds. Martijn van Laar - kerstverhaal voor kinderen
Zaterdag 25 december ds. Martijn van Laar - Kerst
Zondag 26 december ds. J.J. Suurmond
Vrijdag 31 december Avondgebed

Re-play weer van start!

Van harte welkom! Vanaf maandag 17 mei zijn we weer iedere maandag-, woensdag- en vrijdagochtend geopend (uitgezonderd schoolvakanties). Vanwege de corona maatregelen is er plek voor maximaal 4 volwassenen per ochtend, je kan je vooraf aanmelden door een whatsapp of sms te sturen naar coördinator Sarah Klerks (06-42 973 793). Als je je niet fit voelt graag je ook op dit nummer weer afmelden. 

Coronamaatregelen

Vanwege de Coronamaartegelen, hebben we in de Elthetokerk ook bepaalde aanpassingen moeten maken.

Vanaf zondag 2 mei zijn er weer gemeenteleden en andere belangstellenden welkom bij de kerkdiensten. Dat is nog wel op uitnodiging. Uitnodigingen lopen via kerktijd.nl en worden per mail verstuurd. Nog niet geregisteerd bij kerktijd? Doe dat dan hier. 

De kinderkerk kan ook fysiek doorgaan, omdat het om een beperkt aantal kinderen onder de 13 jaar gaat. Ook Replay is weer van start gegaan!

Wijs met Grijs en de Wijze Woensdagen zullen helaas niet fysiek plaatsvinden. 

De buurthuizen mogen wel open blijven voor kwetsbare mensen, hierdoor gaat de koffie-inloopochtend van het Diaconaal Centrum Oost en het spreekuur van Buurthulp Oost wel door. Ook de maaltijdverstrekkingen en de avondgebeden kunnen doorgaan. 

De Geest spreekt alle talen.. en doet ons elkaar verstaan - Martijn van Laar

Dat er iets als een kerk is, een groep mensen die het samen waagt met God en met zijn Koninkrijk, blijf ik een wonder vinden. Het wonder van Pinksteren. God die ons als zo verschillende mensen samenbindt.

De Eltheto is een veelkleurige groep mensen. Dromers, denkers, doeners, bidders, zingers, kaartenschrijvers, bloemenbrengers, bemoedigers, aanjagers, grappenmakers, kritische vragenstellers, zoekers en vinders, zwaarmoedigen en lichtvoetigen, meer en minder gelovigen, jong en oud…, zelfs Ajaxieden en Feyenoorders onder één dak (;-).

Toch horen we bij elkaar en komen we hier allemaal op onze eigen manier thuis. Dat moet te maken hebben met Gods Geest die een ieder van ons blijkbaar aanspreekt in onze eigen taal. De Geest als een soort communicatie-expert, die ons op de een of andere manier toch steeds weer weet te raken en doet geloven. Met een woord, een gebaar, een lied, een knipoog van God. ‘De Geest spreekt alle talen’, zo zingt een klassiek geworden opwekkingslied. ‘En (de Geest) doet ons elkaar verstaan’, zingt datzelfde lied. Elkaar verstaan en begrijpen, dat gaat dus niet vanzelf. Daar heb je Gods Geest ook echt voor nodig. Elkaar echt zien, dat is nog best een dingetje. Niet alleen in de kerk.

Lees meer

Wandelen in tweetallen: nieuwe ronde…

We starten deze maand weer met een nieuwe ronde wandelingen: in tweetallen spreken Elthetoers met elkaar af (thuis of voor een wandeling) om elkaar beter te leren kennen en samen te praten over wat een ieder bezighoudt. Je kunt het overal over hebben samen, maar je krijgt ook een paar vragen mee die je wat thema’s aanreiken waar je over door zou kunnen praten. Wie weet een mooie gelegenheid om met elkaar ook in gesprek te raken over God en geloven.

De laatste keer deden er 16 koppels mee. De reacties zijn enthousiast. Ik ben bezig tweetallen te maken. Mocht je nog mee willen doen, je kunt je bij mij nog opgeven. Hartelijk welkom!

Martijn van Laar

Meer artikelen...