Leefgemeenschap

Boven de Elthetokerk aan de Javastraat in de Indische Buurt van Amsterdam zijn 14 woningen. De bewoners van deze woningen vormen de Eltheto leefgemeenschap.

Niet als doel op zich, maar omdat we geloven dat een hechte gemeenschap een goede basis is om iets te kunnen betekenen voor de kerk en de buurt. We willen er zijn voor de buurt: door samen te leven, elkaar aan te moedigen tot betrokkenheid bij de buurt en door de buurt concreet te dienen door het meedoen aan en/of organiseren van activiteiten. We zijn als leefgemeenschap deel van de gemeenschap van de Elthetokerk en willen als een katalysator voor de kerkelijke gemeenschap functioneren.

Dit doen we praktisch door activiteiten als het avondgebed, ontmoetingsavonden en de rommelmarkt te ondersteunen.

 

De visie van de leefgemeenschap is als volgt:

De leefgemeenschap is door samen te leven een kracht voor de kerk en de buurt. Samen zoeken we God en dienen we de buurt, door activiteiten uit te voeren en betrokken buurtbewoners te zijn. De leefgemeenschap maakt deel uit van de Elthetokerk.

 

Lees hier meer over de visie van de Leefgemeenschap Eltheto.

Wilt u meer weten over de leefgemeenschap, of heeft u interesse om zich bij ons aan te sluiten? Stuur dan een mail naar pr@elthetokerkamsterdam.nl. Als er woonruimte vrijkomt, laten we dat onder andere via deze website weten.