Giften

Wil je bijdragen aan jouw kerk?

Wil je de Eltheto financieel steunen? Heel graag! De Elthetokerk wordt niet gesubsidieerd en is daarom afhankelijk van jouw bijdrage. Klik hier om online een bijdrage te doen. Hiervan bekostigen we o.a. de activiteiten voor, in en met de buurt, de zondagse diensten en de internetuitzendingen.

Zelf een gift overmaken kan ook op rekening NL90 RABO 0373741472 t.n.v. Protestantse Gemeente Amsterdam* onder vermelding van ‘Gift Elthetokerk’ en bij voorkeur je adres.

 

Giften en de Belastingdienst

De Elthetokerk is als onderdeel van de Protestantse Kerk Amsterdam, door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat je jouw giften van de belasting kunt aftrekken onder de daarvoor geldende voorwaarden. Giften aan de Elthetokerk kun je in jouw aangifte verantwoorden als ‘giften aan de Protestantse Gemeente te Amsterdam’*, RSIN-nummer 818517669.

Het algemene RSIN-nummer volstaat. De kerken die bij de Protestantse Gemeente Amsterdam horen, hebben geen eigen RSIN-nummer. Op deze pagina vind je daar meer informatie over.

 

Nalaten

Mocht u overwegen om de Elthetokerk, of een concreet project/doel dat met onze gemeente te maken heeft, op te nemen in uw testament, dan kunt u hier via deze pagina meer informatie hierover vinden.

 

Vragen?

Neem contact op met Elja den Uijl via kerkrentmeester@elthetokerkamsterdam.nl als je meer wilt weten over je gift.


* Protestantse Gemeente te Amsterdam is de officiële naam. De organisatie noemt zichzelf echter Protestantse Kerk Amsterdam, omdat deze naam voor de niet-kerkelijke buitenwereld eenduidiger is. Bij ‘gemeente’ denken buitenstaanders al snel aan de overheid.