Een 'verwarmende' boodschap

Gepubliceerd op 29 december 2022 om 20:09

Help de kerk of iemand anders verwarmen...

Het zal niemand ontgaan zijn: de gasprijzen lopen flink op, zowel thuis als in ons kerkgebouw. De energiekosten voor onze kerk zullen hierdoor een stuk hoger uitvallen dan begroot, ondanks het door de overheid opgelegde prijsplafond. Om ervoor te zorgen dat we de energiekosten zo laag mogelijk houden, hebben de kerkrentmeesters een nieuw stookplan gemaakt voor komende winter. Hiermee willen we het gasverbruik in de kerk met 25% verminderen. Dit doen we onder andere door:

  • de verwarming een graad lager te zetten (elke graad bespaart zo’n 8%);
  • alleen de ruimtes te verwarmen die écht nodig zijn;
  • een half uur tot een uur eerder te stoppen met verwarmen van ruimtes die structureel in gebruik zijn;
  • het ventilatiesysteem scherper af te stellen, waardoor we minder warmte verliezen;
  • onze huurders bewust te maken van de benodigde energiebesparing en hoe zij daarbij kunnen helpen;
  • de 50W halogeenlampen in LT te vervangen door 11W ledlampen;
  • ramen te voorzien van een extra voorzetraampje zodat ze beter isoleren.

 

Ondanks het nieuwe stookplan ontkomen we niet aan extra kosten. Om deze kosten te kunnen dragen, vragen we u om een extra gift. De energiecrisis is hopelijk tijdelijk, maar de inflatie blijft – ook al wordt deze hopelijk weer lager. 

We begrijpen dat niet iedereen de mogelijkheid heeft om meer bij te dragen. Kunt u dat wel, dan vragen we u om een warmhartige gift.

U kunt een extra gift overmaken op rekeningnummer NL37 RABO 0373 7414 56 t.n.v. Protestantse Gemeente Amsterdam onder vermelding van extra gift stookkosten Elthetokerk. De opbrengst is volledig bestemd voor onze eigen wijkkerk.

... of geef je energiekorting aan een ander!

Er zijn mensen die hun energierekeningen niet kunnen betalen, en er zijn mensen die geld genoeg hebben en graag hun energiekorting willen afstaan. Komt dat even mooi uit, want dat kan: met het Fonds Bijzondere Noden Amsterdam (FBNA)!

Wij denken dat het FBNA goed aansluit bij de wensen om Amsterdammers met geldproblemen te helpen. Het FBNA is van Amsterdammers, voor Amsterdammers met geldnood. Wanneer andere voorzieningen en regelingen geen oplossing bieden, kan het FBNA bijspringen met een gift. Mensen die door de hoge energierekening in de problemen komen, kunnen ook aankloppen bij het FBNA voor een gift.

Kortom, heb jij de energiekorting niet nodig, geef hem aan iemand die hem wel goed kan gebruiken. Zo gaat iedereen een warme kerst tegemoet! Via de website https://fbna.nl/ kun je kiezen voor donatie van een of beide kortingen, dus €190 of €380, of een ander bedrag, maar je mag er natuurlijk ook voor kiezen om het in de adventstijd in het offerblok te doen.

Het zal namelijk ook het collectedoel zijn de komende weken. Dan zorgen wij ervoor dat het bij het FBNA terechtkomt. Hun rekeningnummer is NL49 INGB 0000 2946 97.