Blog van Martijn: Bidden voor vrede...

Gepubliceerd op 21 maart 2022 om 21:11

Het kan gek gaan. Weinig mensen hebben het nog over corona. Het nieuws is nu iedere dag vol van de Russische inval van Oekraïne. Eén machtig en ook onberekenbaar man is een oorlog ontketend en houdt de wereld in zijn greep. Miljoenen Oekraïners zijn op de vlucht geslagen en zien hun steden aan puin geschoten worden. Gezinnen zijn uit elkaar gescheurd. Hun toekomst is angstig en onzeker. Niemand durft in te grijpen uit angst voor een nieuwe wereldoorlog.

Het moet onmachtig en eenzaam voelen voor de Oekraïners. Wij houden onze adem in. Met economische sancties, of door opvang te bieden aan vluchtelingen proberen we iets te doen met onze eigen onmacht.

Het heeft allemaal ook iets dubbels. Al jaren staan vragen vluchtelingen uit andere landen om opvang (nota bene uit landen waar Nederlandse F16’s hebben gebombardeerd en burgerslachtoffers hebben gemaakt). Hen viel vaak niet zo’n warm welkom ten deel... Ik vind het allemaal best ingewikkeld en complex.

In zo’n ingewikkelde wereld gaan we op weg naar Pasen, het oudste feest van de kerk. Het feest van de opstanding van Jezus. Het feest van God die ons in Jezus opzoekt in onze chaos, die ons vasthoudt en de toekomst opendoet, ook waar die ingewikkeld en potdicht lijkt.

In een afgesloten bedompte kamer vol bange mensen, deuren en ramen gesloten, meldt de Opgestane zich met zijn vrede: ‘Vrede zij jullie!’

 

Deze dagen word ik geraakt door een gebed om die vrede, lied 1008:

Rechter in het licht verheven,
Koning in uw majesteit,
louter ons geringe leven,
scheld ons onze schulden kwijt,
laat uw vleug’len ons omgeven,
troost ons met uw tederheid.

Hoor de bittere gebeden
om de vrede die niet daagt.
Zie hoe diep er wordt geleden,
hoe het kwaad de ziel belaagt.
Zie uw mensheid hier beneden,
wat zij lijdt en duldt en draagt.

Houd wat Gij hebt ondernomen,
klief het duister met uw zwaard.
Kroon de menselijke dromen
met uw koninkrijk op aard.
Laat de vrede eind’lijk komen,
die uw hart voor ons bewaart.

 

Met dat gebed gaan we met al onze onmacht, verwarring, dubbelheid en angsten op weg naar Pasen. Ga met God!