Hulp aan Oekraïne

Gepubliceerd op 31 maart 2022 om 21:11

Al meer dan een maand duurt nu de Russische inval in Oekraïne. Vier miljoen mensen zijn het land ontvlucht, de meesten naar Polen, maar ook honderdduizenden naar andere buurlanden. Drommen vluchtelingen komen ook in Nederland aan. Hoeveel het er uiteindelijk zullen worden weten we niet, maar het zal niet bij enkele duizenden blijven, zo is de verwachting.

We voelen ons machteloos en gelukkig willen velen hulp bieden, ook vanuit de kerken. Daarbij is het belangrijk dat niet de hulp goed gecoördineerd wordt. In deze (tijdelijke) rubriek staan de komende tijd mededelingen over lokale initiatieven, ook in onze kernen,  naast verwijzingen naar websites van de gemeente Amsterdam en van de Protestantse Kerk Amsterdam (PKA). De  Amsterdamse Diaconie neemt daarbij het kerkelijke voortouw.

Afgelopen week verscheen een brief namens PKA en Diaconie van Vincenza La Porta en Hanneke van Bezooijen aan de wijkkerken over wat wij als wijkkerken en het PKA-netwerk kunnen doen. Die brief kunt u hier lezen.

Op de PKA-site wordt ook een informatiepagina bijgehouden over die hulp met adressen en tips.