Actie Kerkbalans 2022 komt eraan

Gepubliceerd op 22 januari 2022 om 18:12

Op zondag 23 januari geven we in de kerken in Amsterdam het startsein voor de jaarlijkse Actie Kerkbalans. Kerkbalans is de grootste fondsenwervende actie van het land; door het hele land vragen kerken om een financiële bijdrage. Komende week valt ook bij leden van de Elthetokerk de brief op de mat. We hopen dat we ook in 2022 weer op u mogen rekenen! Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen en plannen maken voor de toekomst.

 

Samen kerk zijn

De kerk is voor ons en voor de generaties na ons van grote waarde. Zeker na een ingewikkelde coronatijd willen we als kerk weer vooruit. Om nu én in de toekomst van betekenis te zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken.

‘Ik geef aan de kerk omdat ik zie wat het voor mensen betekent. Een plek van verbinding, om verdriet maar ook hoogtepunten te delen’, schrijft een van de geïnterviewden als reden om bij te dragen aan Actie Kerkbalans.

We willen een plek zijn en blijven waar we rust en verdieping vinden en God ontmoeten. Waar we naar elkaar omzien en voor elkaar zorgen. Waar we klaarstaan voor mensen in de wijk die onze steun nodig hebben. Uw bijdrage is onmisbaar om dit samen kerk-zijn ook in 2022 vorm en inhoud te geven.

 

Om nú en in de toekomst als kerk van betekenis te zijn en blijven hebben we uw steun nodig. Want als kerk krijgen we geen subsidie. De financiële bijdrage van onze leden en vrienden is noodzakelijk om te kunnen bestaan. Vandaar dat we onze leden ieder jaar om een bijdrage vragen. Doe daarom mee aan de Actie Kerkbalans en vul het serviceformulier in dat bij de brief zit die u binnenkort krijgt toegestuurd. U kunt uw bijdrage ook digitaal overmaken op rekening NL90 RABO 03 73 74 14 72 t.n.v. Protestantse Gemeente Amsterdam, onder vermelding van ‘Actie Kerkbalans 2022 Elthetokerk’. Of ga naar www.protestantsamsterdam.nl/doneren of www.protestantsamsterdam.nl/mijnpka. Het wachtwoord voor ‘MijnPKA’ staat op het serviceformulier dat u na 23 januari thuis ontvangt.

 

Mocht u hulp nodig hebben bij het bijdragen aan Actie Kerkbalans, schroom dan niet om een mailtje te sturen naar kerkrentmeester@elthetokerkamsterdam.nl of één van de kernraadsleden aan te spreken in de kerk.

 

Alvast veel dank voor uw bijdrage! Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. Geef voor je kerk, geef voor de Eltheto!