Collectedoelen zomermaanden 2020

De diaconie van de Elthetokerk collecteert in de maanden juni, juli en augustus voor Voedselhulp aan Braziliaanse families (een project van onze opbouwwerker Gianni da Costa). De Braziliaanse gemeenschap in Amsterdam heeft het moeilijk. Vele gezinnen wonen al jaren in Amsterdam, maar zijn ongedocumenteerd. Noodgedwongen wonen ze in huizen die onder de vrije sector vallen en daarom zijn ze al veel geld kwijt aan huur. Door de coronacrisis zijn velen nu werkeloos geworden en wordt het nog moeilijker om de eindjes aan elkaar te knopen. Voor hulp van de Voedselbank komen deze families niet in aanmerking, omdat ze niet geregistreerd staan. Laat niemand achter: iedereen moet voldoende kunnen eten!

Help mee en doneer! U kuntuw gift storten op rekeningnummer NL10 INGB 0004 6414 84 tnv Elthetokerkgemeenteovv “Braziliaanse families”.