Collectedoel september 2020

De diaconie van de Elthetokerk collecteert in de maand september voor Kerk in Actie Noodhulp - slachtoffers Beiroet.
U kunt uw gift storten op rekeningnummer NL10 INGB 0004 6414 84 tnv Elthetokerkgemeente ovv “Libanon”.