Gevolgen lockdown

Vanwege de strengere lockdown zoals die geldt, hebben we in de Elthetokerk ook bepaalde aanpassingen moeten maken.

De zondagse vieringen zullen online zijn en daarbij zijn alleen medewerkers aanwezig, dus helaas geen andere leden. Zodra het weer mogelijk is, wordt er gekeken naar de opties om ook anderen bij de vieringen aanwezig te laten zijn. 
De kinkderkerk kan wel fysiek doorgaan, omdat het om een beperkt aantal kinderen onder de 13 jaar gaat. 
Wijs met Grijs en de Wijze Woensdagen zullen helaas niet fysiek plaatsvinden. Ook Replay zal voorlopig nog niet starten. 

De buurthuizen mogen wel open blijven voor kwetsbare mensen, hierdoor gaat de koffie-inloopochtend van het Diaconaal Centrum Oost en het spreekuur van Buurthulp Oost wel door. Ook de maaltijdverstrekkingen en de avondgebeden kunnen doorgaan.