Gevolgen lockdown

Vanwege de strengere lockdown zoals die geldt, hebben we in de Elthetokerk ook bepaalde aanpassingen moeten maken.

Een van de meest ingrijpende is dat we onze zondagse vieringen weer online zullen houden en daarbij alleen medewerkers aanwezig kunnen zijn en dus helaas geen andere leden. Dat doet ons verdriet, maar wij menen dat in tijden waarin het kabinet strenge maatregelen instelt vanwege de oplopende besmettingen en de druk op de zorg, ook wij ons steentje moeten en mogen bijdragen. Daarin volgen wij, zoals we dat doen sinds maart van dit jaar, de adviezen en protocollen van de PKN en PKA. Dat betekent dat de vieringen uitsluitend nog online zullen worden gehouden, tot en met 19 januari 2021.

De kinderkerk kan wel fysiek blijven doorgaan, omdat dit voor een beperkt aantal kinderen onder de 13 jaar is en er geen ouders, maar alleen twee leiding aanwezig zijn.

In lijn met het online vieren van onze vieringen, is dat ook Wijs met Grijs en Wijze Woensdagen niet fysiek kunnen plaatsvinden in ons kerkgebouw. Deze activiteiten stoppen we ook, tenzij het online zou kunnen worden gehouden. Daarover volgt dan bericht.

Een ander ingrijpend gevolg is dat Replay tot nader order de deuren zal sluiten.

Het kabinet heeft aangegeven dat buurthuizen open mogen blijven voor kwetsbare mensen. In navolging daarvan en conform het advies van de PKN en PKA , gaan de koffie-inloopochtend van het Diaconaal Centrum Oost en het spreekuur van Buurthulp Oost door. Hetzelfde geldt voor de maaltijdverstrekkingen. Ook de avondgebeden laten we in dit kader doorgang vinden.

Het zijn ingrijpende beslissingen in wat al ingrijpende tijden waren. Het hele land heeft hiermee te maken. Het duurt al lang en juist in deze tijd hadden we juist op soepelere maatregelen gehoopt. Helaas is daar de situatie niet naar. We hopen en bidden dat er snel een kentering zal komen. Tot die tijd: blijf gezond, bel elkaar eens op, zoek elkaar eens in klein gezelschap op en bid voor elkaar.