Kerkbalans 2018 - Geef voor je kerk

kerkbalans2018banner

Geef voor je kerk! 

In de derde week van januari houden de kerken in Nederland hun jaarlijkse contributieactie: Actie Kerkbalans. Vindt u het belangrijk dat de kerken er zijn, als plekken van verbinding in de stad? Steun hen dan met een gift. Als u lid bent kan dat via de brief die u eind januari krijgt. Bent u geen lid, dan is uw gift – groot of klein – bijzonder welkom op rekeningnummer NL35 FVLB 0635 8012 13 t.n.v. Protestantse Gemeente Amsterdam o.v.v. ‘Eltheto Gift Kerkbalans’. Kijk voor meer informatie op www.protestants.amsterdam/kerkbalans. Namens alle kerken: hartelijk dank!

Kerkbalans2018lc

De inkomsten uit deze actie vormen de financiële basis van de kerk, ook van de negentien kerken van de Protestantse Kerk Amsterdam. Dankzij deze financiële steun kunnen zij hun missie waarmaken: Gods liefde gestalte geven in de stad Amsterdam.

De kerk is een plek die verbindt, waar mensen bij elkaar komen en elkaar ontmoeten rond het geloof. Daarnaast biedt de kerk steun aan mensen en groepen die uit de boot dreigen te vallen: eenzame mensen, ouderen die de deur bijna niet meer uitkomen, jongeren die zoeken naar nieuwe vormen van zingeving, mensen met een burn-out, mensen die met psychische problemen kampen, mensen die hun baan zijn kwijtgeraakt, daklozen en vluchtelingen. Voor hen kan de kerk een plek zijn om op adem te komen en weer moed te vatten.

 

Meer informatie over de Actie Kerkbalans? Neem contact op met Jeroen Vermeer: .

Lid of betrokkene van de Elthetokerk worden? Mail Jacoline Marchal: .