Op weg naar Pasen

De 40-dagentijd is onderweg. De lijdenstijd is de tijd van het jaar waarin we ons voorbereiden op Pasen.

Het is de tijd waarin we ‘inkeren’ en nadenken over de betekenis van het sterven van Jezus.

De kruisdood van Jezus is een diep mysterie, waardoor we verzoend worden met God en vergeving vinden. Jezus neemt ons lijden op zich en deelt ons mens zijn tot het uiterste.
Het zijn deze gebeurtenissen die ons christenen stil doen worden, doen aarzelen en zoeken.
Het zijn deze gebeurtenissen die ons dankbaar en nederig maken.

Het is van belang om elk jaar opnieuw stil te worden en met elkaar te zoeken naar de betekenis van het lijden en sterven van Jezus. Om opnieuw te doordenken waarom de weg van Jezus langs het kruis is gegaan. Dit met elkaar doordenken en doorleven is de weg naar Pasen. Hoe gaan we dat dit jaar doen?

 • Passiemiddag 
  Woensdag 17 april is er een passiemiddag voor senioren in de Eltheto. Er is een viering, die gevolgd wordt door een High Tea.
  Aanvang 13:30 uur, het programma loopt tot 15:30 uur. Iedereen is van harte welkom!

 • Paasvieringen
  18 april Witte Donderdag – 20:00 uur ingetogen viering in de Elthetokerk (ds. Martijn van Laar)
  19 april Goede Vrijdag – 20:00 Oecumenische viering in de Muiderkerk m.m.v. de Muidercantorij
  20 april Stille Zaterdag – 19:00 Vesper in de Muiderkerk
  21 april Paasmorgen – 10:00 Feestelijk paasviering in de Elthetokerk (ds. Martijn van Laar)

‘Opnieuw beginnen?!’ is de titel van de paascampagne van de Protestantse Kerk Amsterdam, de Protestantse Gemeente Amstelveen en de Evangelisch Lutherse Gemeente Amsterdam. Hoofdonderdeel is de website www.pasen020.nl waarop activiteiten in de paastijd in Amsterdam en Amstelveen te vinden zijn vanaf Palmpasen tot en met paasmorgen.

Pasen020