Onze nieuwe diaconaal opbouwwerker

Vanaf 1 maart 2017 is Jerrit Vellenga aan de slag gegaan als diaconaal opbouwwerker in Amsterdam Oost. Jerrit kent het stadsdeel goed: hij woont in Oost en was er politiek actief. Hij hoopt over enige tijd zijn studie theologie af te ronden met een master Gemeentepredikant. Hij heeft ervaring als redacteur bij de NCRV, als catecheet en als communicatiemedewerker bij Cordaid.

De voorganger van Jerrit, Peter Faber, heeft samen met de Protestantse Diaconie en de Protestantse kerk in Amsterdam Oost plannen gemaakt voor een diaconaal centrum in de Elthetokerk. Jerrit zal deze plannen verder ontwikkelen en coördineren, samen met alle partners in de kerk en de buurt.  Hij is ook beschikbaar om mee te denken over diaconale initiatieven in Amsterdam Oost. We verwachten met hem een enthousiaste en creatieve collega te verwelkomen met hart voor de kerk en voor de buurt. Vanaf 1 maart is Jerrit bereikbaar op 06-13966423 of .

Op vrijdag 10 maart organiseren we een afscheids- en kennismakingsfeestje in de Elthetokerk, van 15:30-18:00 uur.
 

Afscheid Peter 1