Nieuws van Jerrit

jerritvellenga

Sinds begin maart ben ik werkzaam als diaconaal opbouwwerker voor de drie kernen in Oost: de Binnenwaai, de Muiderkerk en de Elthetokerk. De belangrijkste taak bij mijn aanstelling was het ‘opzetten’ van een diaconaal centrum aan de Javastraat. Ik zet dit bewust tussen haakjes, omdat hier nog de nodige onduidelijkheid over bestond toen ik begon.

De eerste vraag was wat er dan precies zou gaan veranderen ten opzichte van wat er al gebeurde aan diaconale activiteiten. Het antwoord is eenvoudig: feitelijk verandert er in eerste instantie niet veel. We gaan gewoon door met de activiteiten die al in het gebouw plaatsvonden, zoals de buurtmaaltijd, de koffie-inloop, de handwerkclub, de huiskameravond en de rommelmarkt, en het werk van Buurthulp (spreekuur en trainingen) en van Re-Play (spelinloop).

Mijn taak is vooral om de kerk en de organisaties, de activiteiten en het contact met de buurt(organisaties) verder te versterken, zodat er meer onderlinge kruisbestuiving kan plaatsvinden en (nog) meer mensen ons weten te vinden.

We willen een gastvrije plaats zijn in Oost waar mensen zich thuis kunnen voelen, waar naar elkaar wordt omgezien, waar aandacht meer is dan een gehaast en vluchtig ‘hoe kan ik u helpen?’. Kortom, waar we een kleine en bonte gemeenschap vormen waar iedereen bij aan kan haken.

Nieuw is dat we nu drie inloopochtenden hebben in LT (in plaats van twee): woensdag t/m vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur. Woensdag sluiten we de ochtend af met een gezamenlijke lunch (12.00 uur). U bent van harte welkom om daar eens aan te schuiven (laat het wel even aan ons weten).

Soms wordt de vraag gesteld van wie het diaconaal centrum nu precies is. Ook dat antwoord is tamelijk eenvoudig: het centrum is een samenwerking tussen de Protestantse Kerk Amsterdam Oost en de Protestantse Diaconie van Amsterdam. Dat betekent dus dat het centrum een verantwoordelijkheid is van alle drie de kernen. In de vrijwilligers zien we dat nu nog niet terug, maar het is wel een richting die we met elkaar op willen gaan.

Het diaconaal centrum in het Elthetocomplex betekent niet dat er geen diaconale activiteiten meer plaats zullen vinden in de andere twee kernen, de Binnenwaai en de Muiderkerk. Dat gaat gewoon verder.

Momenteel zoeken we mensen die op de woensdagochtend inhoudelijke gesprekken kunnen aangaan, mensen die gastvrijheid in de volle betekenis van het woord handen en voeten kunnen geven. 

Graag wil ik eindigen met het heel goed nieuws, namelijk dat de beheerder Geert Jan Nordeman mijn directe collega wordt. Hij is in dienst gekomen van de Diaconie en zal ook, naast zijn beheertaken, een verantwoordelijkheid krijgen in het sociale werk van het centrum. Hiervoor heeft hij meer uren gekregen.

Na deze paar maanden kan ik zeggen dat ik me thuis voel op deze plek en bij deze mensen, en dat ik hoop en geloof dat we als kerk in Oost, vanuit ons geloof, een gemeenschap kunnen bieden voor elkaar en anderen, waarbij we aan elkaar veranderen en leren. Tof!

Jerrit Vellenga

06-13966423