Nieuwe diaconaal opbouwwerker: Jerrit Vellenga

jerritvellengaSinds begin maart ben ik werkzaam als diaconaal opbouwwerker vanuit de Protestantse Diaconie Amsterdam voor de drie PKN-kerken in Oost: de Muiderkerk, Elthetokerk en de Binnenwaai. En wat ben ik blij met deze baan! In dit werk volg ik Peter Faber op, die veel werk heeft verricht waarbij ik goed kan aanhaken. Er is een stuurgroep aangesteld met Pim Jonker (Binnenwaai), Jannet Weeteling (Muiderkerk), Derk Bijmold (Elthetokerk) en Arend Driessen (Protestantse Diaconie), die eens in het kwartaal overlegt en met wie ik het werkplan vaststel.

Maar nu eerst iets meer over mijzelf. Ik ben met veel plezier opgegroeid in Enkhuizen en op mijn achttiende theologie gaan studeren in Amsterdam. Na eerst een tijd op campus Uilenstede te hebben gewoond, verhuisde ik in 2000 naar de Gorontalostraat in de Indische Buurt. Daar raakte ik al snel politiek betrokken voor het CDA in Zeeburg. Ik liep vast in de predikantsopleiding en ben vervolgens gaan werken als lobbyist voor de ontwikkelingshulporganisatie Cordaid. Na een aantal jaren ben ik als redacteur aan de slag gegaan voor Jacobine Geel bij de NCRV. Bij deze omroep heb ik mij via de ondernemingsraad nog druk gemaakt over het gebrek aan christelijke identiteit, maar die strijd kwam helaas te laat. Tijdens mijn werk voor de NCRV ben ik weer begonnen aan de predikantsopleiding en deze hoop ik over een goed jaar af te kunnen ronden. Momenteel loop ik hiervoor stage in De Bron (Watergraafsmeer). Ik ben getrouwd met Sara en wij wonen in het Oostelijk Havengebied. In de afgelopen jaren zijn Sara en ik nauw betrokken geweest bij het initiatief Wijburg, een platform voor ontmoeting tussen christenen op IJburg.

Er valt al het nodige te zeggen over wat ik ben tegengekomen tijdens mijn eerste weken als diaconaal opbouwwerker, maar dat volgt later. Eerst wil ik u graag vertellen wat belangrijke uitgangspunten zijn bij mijn aanstelling voor Oost. Terwijl Peter Faber in het begin nog veel invulling kon en moest geven aan de functie, heeft hij nu in samenspraak met de drie kernen (PKAO) een visie neergelegd voor een diaconaal centrum in de Elthetokerk, die is goedgekeurd in december. Belangrijk uitgangspunt is dat we ons vanuit de Javastraat gaan versterken als kerk die diaconaal aanwezig is in de buurt door het verder ontplooien van activiteiten en door samenwerking aan te gaan met andere organisaties. Het betekent feitelijk het verder versterken en verbinden van wat er allemaal al gebeurt in het Elthetocomplex. En het betekent dat ik doordeweeks daar voornamelijk aanwezig ben (dinsdag tot en met donderdag). Mijn rol naar de diaconale activiteiten in de Muiderkerk en de Binnenwaai is er niet een van uitvoering, maar wel van advies en ondersteuning. En van verbinding met de andere kernen. Dit laatste is niet onbelangrijk, omdat we immers als kerken in Oost elkaar kunnen aanvullen en versterken als het om diaconale inzet gaat. U wordt natuurlijk op de hoogte gehouden van dit proces.

Ik zie ernaar uit om samen met u op te trekken om ons geloof handen en voeten te geven in Oost! Schroom niet om contact met mij op te nemen, mocht u vragen of opmerkingen hebben.

Jerrit Vellenga

06-13966423